חיפוש מוצרים
קטגוריות מוצרים

מדפסות הזרקת דיו

MFC-J6520DW
מדפסת הזרקת דיו A3 צבעונית משולבת אלחוטית
MFC-J6720DW
מדפסת הזרקת דיו משולבת צבעונית A3 אלחוטית 2 מגירות
MFC-J6920DW
מדפסת הזרקת דיו משולבת A3 עיסקית אלחוטית 2 מגירות ודופלקס גם בצילום
MFC-J870DW
מדפסת הזרקת דיו צבעונית משולבת אלחוטית
MFC-J650DW
מדפסת הזרקת דיו משולבת צבעונית אלחוטית
MFC-J245
מדפסת הזרקת דיו צבעונית משולבת
MFC-J4410DW
מדפסת הזרקת דיו צבעונית משולבת אלחוטית חסכונית
DCP-J4110DW
מדפסת הזרקת דיו צבעונית משולבת ללא פקס אלחוטית חסכונית
MFC-J470DW
מדפסת הזרקת דיו צבעונית משולבת אלחוטית
DCP-J132W
מדפסת הזרקת דיו משולבת ללא פקס אלחוטית