חיפוש מוצרים
קטגוריות מוצרים

מדפסת לייזר משולבת XEROX WORKCENTER 3325

WORKCENTER 3325

מהירות הדפסה עד 31 דפים בדקה עד 35 דפים בדקה
פונקציות סטנדרטיות העתקה, דואל, פקס, הדפסה, סריקה
כמות הדפסה מכסימלית עד 50,000 תמונות בחודש1 עד 80,000 תמונות בחודש1
כמות הדפסה חודשית מומלצת עד 3,000 דפים עד 6,000 דפים
פלט דו-צדדי סטנדרטי
טיפול במסמכים מזין מסמכים אוטומטי
קיבולת: 50 גליונות
142 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי
קיבולת: 50 גליונות
142 x 148 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ
זמן להדפסת דף ראשון, הדפסה במהירות של 6.5 שניות
רזולוציית הדפסה מרבית 600 x 600 dpi (עד לאיכות תמונה משופרת של 1200 x 1200)
מהירות המעבד 360 MHz 600 MHz
זיכרון הדפסה (סטנדרטי/מרבי) 128 MB / 384 MB 256 MB / 768 MB
Local drive 2 GB
קישוריות 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi
שפות תיאור עמודים (PDL) PCL® 5e emulation, PCL® 6 emulation, PDF הדמיית, אמולציית PostScript 3 PCL® 5e emulation, PCL® 6 emulation, PDF הדמיית, אמולציית PostScript 3, XPS
מאפייני הדפסה אוטומטי דו-צדדי, הדפסת חוברות, איסוף, גודל דף מותאם אישית, Earth Smart, התאמה לדף, N-up, הדפסת פוסטרים, הדפסה מ-USB, התאמת קנה מידה, מצב חיסכון בטונר, סימני מים אוטומטי דו-צדדי, הדפסת חוברות, איסוף, גודל דף מותאם אישית, Earth Smart, התאמה לדף, Job scheduling, N-up, הדפסת פוסטרים, הדפסה מ-USB, Print from local drive, Save, Save and Print, התאמת קנה מידה, מצב חיסכון בטונר, סימני מים
זמן להדפסת דף ראשון, העתקה במהירות של 12 שניות במהירות של 10 שניות
רזולוציית העתקה מרבית 600 x 600 dpi
מאפייני העתקה טשטוש רקע, בניית עבודה, בקרת כהות, העתקת תעודות זהות, הזזת שוליים, N-up, מצב תמונה, תכנון מראש טשטוש רקע, Book copying with center erase, יצירת חוברות, בניית עבודה, בקרת כהות, מחיקת קצה, העתקת תעודות זהות, הפרעה לעבודות, הזזת שוליים, N-up, מצב תמונה, Poster copying, תכנון מראש
מאפייני פקס פנקס כתובות, חיוג חוזר אוטומטי, הקטנה אוטומטית, שליחת פקס בצבע, פקס מעוכב, פקס/העברת פקס לדואר אלקטרוני, חסימת פקס זבל, קבלה לזיכרון, )בלבד Windows( פקס ממחשב , פקס מאובטח*

* - דרוש קו טלפון אנלוגי
דחיסת פקס JBIG, JPEG, MMR/‏MR/‏MH
יעדי סריקה סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, Scan to local PC, Scan to network PC סריקה ל-FTP, סריקה ל-SMB, סריקה ל-USB, סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה לתיקייה, Scan to local PC, Scan to local drive, Scan to network PC
מאפייני אבטחה 802.1x, סינון IP, IPSec, Mac סינון כתובות, SNMPv3, (SSL) מאובטח HTTPS, מאובטח LDAP 802.1x, סינון IP, IPSec, אבטחה של מחיקת תמונה, Mac סינון כתובות, אימות רשת, SNMPv3, (SSL) מאובטח HTTPS, מאובטח LDAP, הדפסה מאובטחת

טיפול במדיהid
קיבולת פלט 150 גליונות
קיבולת נייר מגש (מגש עקיפה): 50 גליונות
מגש 1: 250 גליונות
מגש (אופציונלי): 520 גליונות
גודל הנייר מגש (מגש עקיפה): גדלים מותאמים אישית: ‎76 x 127 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש 1: גדלים מותאמים אישית: ‎105 x 148 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ
מגש (אופציונלי): גדלים מותאמים אישית: ‎148 x 210 מ"מ עד ‎216 x 356 מ"מ