חיפוש מוצרים
קטגוריות מוצרים

מדפסת לייזר צבע HP CP 1025NW

CP 1025NW

מפרט

מהירות הדפסה בשחור ‏(רגילה, A4)

עד 16 עמודים לדקה

מהירות הדפסה בצבע ‏(רגילה, A4)

עד 4 עמודים לדקה

הערת שוליים אודות מהירות ההדפסה

נמדד באמצעות  ISO/IEC 24734 ‏, לא כולל את סדרת מסמכי  הניסיון הראשונה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת  http://www.hp.com/go/printerclaims ‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת , ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.

פלט עמוד ראשון בצבע  (A4 ‏, מוכן)

בתוך 27.5 שניות בלבד

פלט עמוד ראשון בשחור  (A4 ‏, מצב מוכן)

בתוך 15.5 שניות בלבד

איכות הדפסה בשחור (מיטבית)

עד 600 x 600 dpi

איכות הדפסה בצבע (מיטבית)

עד 600 x 600 dpi

טכנולוגיית הדפסה

לייזר

הערה בדבר מחזור הדפסה

מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט  הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של  HP LaserJet או  HP Color LaserJet ‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני  MFP ‏ כדי לספק את  דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.

הערה בדבר כמות הדפסת עמודים חודשית  מומלצת

HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח  שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין  החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.

זיכרון סטנדרטי

64 MB DRAM

זיכרון מרבי

64 MB DRAM

מהירות המעבד

400 MHz

קיבולת הדיסק הקשיח

ללא

שפות רגילות למדפסת 

מבוסס-מארח

טיפול  בנייר

מגשי נייר רגילים

1

מספר מרבי של מגשי נייר

1

טיפול בנייר סטנדרטי/הזנה

מגש הזנה ל-‏150 גיליונות

טיפול בנייר סטנדרטי/פלט

סל פלט ל-‏50 גיליונות

אפשרויות הדפסה דו-צדדית

ידנית (מסופקת תמיכה למנהל ההתקן)

גדלים נתמכים של חומרי הדפסה

A4, A5, A6, B5 (ISO  , JIS ), 10 x 15 ס"מ, גלויות  (JIS Single ‏ ו -JIS Double ‏); מעטפות  (DL, C5, B5); מותאם אישית: 76  x 127 עד 216 x 356 מ"מ

גודל חומר הדפסה מותאם אישית

76 x 127 עד 216  x 356 מ"מ

סוגי חומרי הדפסה נתמכים

נייר (דחוס, חוברת, צבעוני, מבריק, נייר חברה, צילום , מודפס מראש, מנוקב מראש, ממוחזר, גס), שקפים, תוויות, מעטפות, קרטון

טיפול בפלט גמור

הזנת גיליונות

קישוריות

קישוריות סטנדרטית

יציאת  Hi-Speed USB 2.0 ‏; יציאת  Fast Ethernet 10/100Base-TX ‏; רשת 802.11b/g/n אלחוטית

יכולת HP ePrint

לא

ממדים  ומשקל

משקלי חומרי הדפסה לפי נתיב הנייר

60 עד 176 ג'/מ"ר (נייר רגיל); עד 220 ג'/מ"ר (נייר  מבריק‏)

ממדי המוצר (ר  x ע  x ג)

399,6 × 402,1 × 251,5 מ"מ

ממדי האריזה (ר  x ע  x ג)

387 x 298 x 498 מ"מ

משקל המוצר

12.1 ק"ג

משקל חבילה

13.4 ק"ג