חיפוש מוצרים
קטגוריות מוצרים

מדפסת לייזר משולבת צבע HP PRO 100-M175

PRO 100-M175

פונקציות
פונקציות
הדפסה, העתקה, סריקה
ריבוי משימות AIO נתמכות
כן
מפרטי הדפסה
מהירות הדפסה בשחור ‏(רגילה, A4)
עד 16 עמודים לדקה
מהירות הדפסה בצבע ‏(רגילה, A4)
עד 4 עמודים לדקה
הערת שוליים אודות מהירות ההדפסה
נמדד באמצעות ISO/IEC 24734‏, לא כולל הערכה הראשונה של מסמכי הבדיקה. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims‏. המהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, ליישום התוכנה, למנהל ההתקן, ולמורכבות המסמך.
פלט עמוד ראשון בשחור (A4‏, מצב מוכן)
בתוך 15.5 שניות בלבד
פלט עמוד ראשון בצבע (A4‏, מוכן)
בתוך 27.5 שניות בלבד
מחזור הדפסה (חודשי, A4)
עד 20,000 עמודים
הערה בדבר מחזור הדפסה
מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Color LaserJet‏, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות והתקני MFP‏ כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.
היקף השימוש הנמדד בכמות הדפים המומלצת בחודש
250 עד 950‏
טכנולוגיית הדפסה
לייזר
איכות הדפסה בשחור (מיטבית)
עד ‎600 x 600 dpi
איכות הדפסה בצבע (מיטבית)
עד ‎600 x 600 dpi
מספר מחסניות הדפסה
4 (אחת מכל צבע - שחור, ציאן, מגנטה, צהוב)
טיפול בנייר
טיפול בנייר סטנדרטי/הזנה
מגש הזנה ל-‏150 גיליונות, מזין מסמכים אוטומטי של 35 גיליונות
טיפול בנייר סטנדרטי/פלט
סל פלט ל-‏50 גיליונות
קיבולת הזנה מרבית (מעטפות)
עד 10 מעטפות
מזין מעטפות
לא
אפשרויות הדפסה דו-צדדית
ידנית (מסופקת תמיכה למנהל ההתקן)
טיפול בפלט גמור
הזנת גיליונות
גדלים נתמכים של חומרי הדפסה
A4; A5; A6;‎ B5 (ISO, JIS)‎; 10 x‏ 15 ס"מ; גלויות (JIS חד ודו-צדדית); מעטפות (DL, C5, B5); מותאם אישית: 76‎ ‏x‏ 127 עד ‎216 ‏x‏ 356 מ"מ
גודל חומר הדפסה מותאם אישית
‎76 x 127 עד 216‎ x 356 מ"מ
סוגי חומרי הדפסה נתמכים
נייר (דחוס, חוברת, צבעוני, מבריק, נייר חברה, צילום, מודפס מראש, מנוקב מראש, ממוחזר, גס), שקפים, תוויות, מעטפות, קרטון
מפרטים נוספים
מהירות המעבד
‎600 MHz
זיכרון סטנדרטי
‎128 MB
זיכרון מרבי
‎128 MB
קיבולת הדיסק הקשיח
ללא
שפות רגילות למדפסת
HP PCL 6‏, HP PCL 5c‏, אמולציית HP Postscript level 3‏, PDF‏ (גרסה 1.7)
מפרטי סורק
סוג סריקה
משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי (ADF)
רזולוציית סריקה אופטית
עד ‎1,200 dpi
עומק הסיביות
30-bit
גודל סריקה ממשטח הסורק (מרבי)
‎216 x 297 מ"מ
גודל סריקה ב-ADF (מרבי)
‎216 ‏x‏ 256 מ"מ
סריקה דו-צדדית ומזין מסמכים אוטומטי (ADF)
לא
איכות סריקה בשחור (רגילה)
עד 14 עמודים לדקה
מפרטי מעתיקים
מהירות העתקה (בשחור, איכות רגילה, A4)
עד 16 עותקים לדקה
מהירות העתקה (בצבע, איכות רגילה, A4)
עד 4 עותקים לדקה
רזולוציית העתקה (טקסט שחור)
עד ‎300 x 300 dpi
רזולוציה להעתקה (טקסט בצבע וגרפיקה)
עד ‎300 x 300 dpi
שינוי גודל מעתיק
25% עד 400%
מספר עותקים מרבי
עד 99 עותקים
הדפסת צילומים
תצוגה
תצוגת LCD‏ של 2 שורות (טקסט)
קישוריות
יכולת HP ePrint
לא
קישוריות סטנדרטית
יציאת Hi-Speed USB 2.0 אחת


 M175a

•מדפסת, סורק, מכונת צילום

•עד 16 עמ' לדקה בשחור

 4 עמ' לדקה בצבע 

רשת אלחוטית

• •מזין מסמכים אוטומטי ( 35 דפים)

•עומס של עד 20,000 עמ' לחודש

 – •כמות הדפסה מומלצת 250 לחודש

•מגש הזנה ל- 150

 128GB זיכרון •

טונר שחור עד 1,200 עמודים

טונרים בצבע עד 1000 דף 

טונר שחור 950 דף